Thay đổi hồ sơ tư công bố có cần làm lại CFS hay không?

1. Khái niệm:

Chứng nhận lưu hành tự do (CFS) hay còn gọi là Certificate of Free Sale là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu hàng hóa để chứng nhận hàng hóa đó được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

2. Căn cứ pháp lý:

  • Luật Quản lý ngoại thương 2017;
  • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

3. Nội dung của CFS?

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 10 theo Nghị định 69/2018/NĐ-CQ, giấy chứng nhận CFS bắt buộc phải có các nội dung sau:

  • Tên cơ quan, tổ chức cấp giấy chứng nhận.
  • Số, ngày cấp giấy chứng nhận.
  • Tên sản phẩm, hàng hóa được cấp giấy chứng nhận.
  • Loại hoặc nhóm sản phẩm, hàng hóa được cấp giấy chứng nhận.
  • Tên, địa chỉ của nhà sản xuất. 
  • Trên giấy chứng nhận phải ghi rõ là sản phẩm, hàng hóa được sản xuất và được phép bán tự do tại thị trường nước sản xuất hoặc nước cấp giấy chứng nhận.
  • Họ tên, chữ ký của người ký giấy chứng nhận và dấu của cơ quan, tổ chức cấp giấy chứng nhận.

4. Ý nghĩa của giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS

➤ Giấy chứng nhận lưu hành tự do hàng hóa xuất khẩu

Đây được xem là “công cụ” để nước nhập khẩu kiểm tra được mức độ chất lượng sản phẩm nhập vào, qua đó cũng góp phần tăng độ uy tín của sản phẩm, hàng hóa. Điều này còn minh chứng cho việc sản phẩm, hàng hóa đã được thông qua những phương pháp kiểm tra, đánh giá chuyên môn một cách kỹ lưỡng của cơ quan có thẩm quyền và được phép sản xuất, buôn bán đến tay người tiêu dùng tại nước xuất khẩu.

Ngược lại, đối với thương nhân xuất khẩu khi có Giấy CFS thì đây sẽ là điều kiện thuận lợi để thông qua cửa khẩu, dễ dàng lưu hành sản phẩm, hàng hóa của mình trên thị trường quốc tế mà không mất nhiều thời gian đợi xét duyệt và hạn chế phát sinh những chi phí không đáng có.

➤ Giấy chứng nhận lưu hành tự do hàng hóa nhập khẩu

Nếu như ở trên, Giấy CFS có ý nghĩa kiểm tra mức độ chất lượng, tăng sự uy tín để hàng hóa được lưu hành một cách tự do thì ở đây chứng nhận CFS sẽ làm cơ sở cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp các giấy chứng nhận khác theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, đối với một số sản phẩm nhập khẩu như: mỹ phẩm, thiết bị y tế, thực phẩm chức năng, hương liệu hay phụ gia…nếu thương nhân muốn làm hồ sơ xin cấp Giấy phép công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm bắt buộc phải có giấy chứng nhận CFS.

5. Thay đổi hồ sơ tư công bố có cần làm lại CFS hay không?

Căn cứ theo khoản 4 Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP: 

“Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.”

Vậy trường hợp tự công bố có thay đổi thông tin về sản phẩm phải làm lại giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS.

 

Anh/Chị vẫn còn điều gì chưa hiểu rõ? Hãy gọi ngay cho chúng em để được hiểu rõ vấn đề anh/chị đang thắc mắc!

CÔNG TY TNHH CỐ VẤN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG

Liên hệ: contact@sbdc.vn
Hotline: (+84) 86 594 6368
Website: www.sbdc.vn

Hoặc yêu cầu báo giá Tại đây
Hoặc phản ánh chất lượng bài viết Tại đây

 

error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
086 594 6368