Điều kiện của người đúng đầu chi nhánh phụ thuộc

1. Căn cứ pháp lý

  • Luật Doanh nghiệp 2020
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP

2. Quy định pháp luật về chi nhánh

Theo Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về chi nhánh như sau:

“1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

Chi nhánh là một đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, chi nhánh được thành lập nhằm mục đích mở rộng quy mô, thị trường kinh doanh của doanh nghiệp. Theo Điều 84 Bộ Luật Dân sự 2015, chi nhánh không có tư cách pháp nhân.

Về địa điểm được phép đặt chi nhánh, doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính và có thể thành lập chi nhánh ở trong nước và nước ngoài.

3. Quy định về người đứng đầu chi nhánh

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp nêu trên thì, người đại diện theo pháp luật của chi nhánh cũng chính là người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đã được quy định rõ trong điều lệ của pháp nhân hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định và người đứng đầu chi nhánh không phải là người đại diện theo pháp luật của chi nhánh, mà chỉ đại diện theo ủy quyền thực hiện những việc trong phạm vi đã được người đại diện theo pháp luật của pháp nhân ủy quyền thực hiện công việc

Quy định về người đứng đầu chi nhánh năm 2023 như thế nào?

Đối với người đứng đầu chi nhánh được giao các nhiệm vụ quản lý các công việc của chi nhánh đó mà không có quyền đại diện cho doanh nghiệp. Người Người đứng đầu chi nhánh phải chịu sự lãnh đạo của người đứng đầu Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, trong các trường hợp nếu Người đứng đầu chi nhánh được người đứng đầu doanh nghiệp giao làm đại diện trong một số trường hợp thì Người đứng đầu chi nhánh mới được thực hiện quyền hạn đó. Nên lưu ý giữa chức vụ và quyền hạn trong Doanh nghiệp của Người đứng đầu chi nhánh.

Trong trường hợp của bạn, bạn là chủ doanh nghiệp tư nhân (Giám đốc) đồng thời là người đứng đầu chi nhánh thì không cần Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh. Hồ sơ yêu cầu phải có Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh chỉ trong trường hợp người đứng đầu chi nhánh của Doanh nghiệp tư nhân khác với Chủ sở hữu của Doanh nghiệp tư nhân.

4. Điều kiện người đứng đầu chi nhánh phụ thuộc

Người đứng đầu chi nhánh của doanh nghiệp không yêu cầu có hộ khẩu thường trú tại tỉnh thành phố nơi doanh nghiệp dự định đặt chi nhánh. Người đại diện trước pháp luật của doanh nghiệp cũng đồng thời có thể là người đứng đầu chi nhánh.

Người đứng đầu chi nhánh không được là người đã đứng đầu chi nhánh, hoặc là người đại diện của những doanh nghiệp khác, đang bị khóa mã số thuế (thuộc diện doanh nghiệp chưa hoàn tất giải thể hay bỏ trốn).

 

Anh/Chị vẫn còn điều gì chưa hiểu rõ? Hãy gọi ngay cho chúng em để được hiểu rõ vấn đề anh/chị đang thắc mắc!

CÔNG TY TNHH CỐ VẤN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG

Liên hệ: contact@sbdc.vn
Hotline: (+84) 86 594 6368
Website: www.sbdc.vn

Hoặc yêu cầu báo giá Tại đây
Hoặc phản ánh chất lượng bài viết Tại đây
error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
086 594 6368