Đăng ký giấy phép kinh doanh mới công ty TNHH

1. Giấy phép kinh doanh là gì ?

Giấy phép kinh doanh (GPKD) là thuật ngữ thông dụng khi mọi người nhắc đến điều kiện để được phép kinh doanh. Tuy nhiên, tên gọi này không thể hiện chính xác loại giấy tờ nhất định liên quan. Trong thủ tục thành lập và triển khai kinh doanh của doanh nghiệp, chúng ta có hai loại giấy tờ quan trọng cần đáp ứng:

  • Một là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đây là điều kiện tiên quyết để một doanh nghiệp được thành lập và triển khai kinh doanh. 
  • Hai là loại giấy được cấp cho các doanh nghiệp có kinh doanh ngành nghề có điều kiện. Loại giấy này thông thường được cấp sau Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2Hồ sơ đăng kí giấy phép kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty :

–  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký);

–  Dự thảo Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật);

–  Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế); điều lệ (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

–  Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định Danh sách một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định;

–  Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền:

+  Cá nhân có quốc tịch nước ngoài:

  • Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và hộ chiếu.

2) Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Hộ chiếu;

    +  Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

–  ​Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp);

–  Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề;

–  Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

–  Bìa hồ sơ .

3. ​Hồ sơ đăng kí giấy phép kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên :

  Khi khách hàng có nhu cầu đăng ký giấy phép kinh doanh theo mô hình này cần thực hiện các hồ sơ cần thiết:

–  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký);

–  Dự thảo Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật);

–  Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế); điều lệ (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

–  Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của từng đại diện theo ủy quyền:

–  Cá nhân có quốc tịch nước ngoài:

  • Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và hộ chiếu.

2) Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Hộ chiếu;

–  Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

–  ​Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp);

–  Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định Danh sách một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định;

–  Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề;

–  Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

–  Bìa hồ sơ .

 

Anh/Chị vẫn còn điều gì chưa hiểu rõ? Hãy gọi ngay cho chúng em để được hiểu rõ vấn đề anh/chị đang thắc mắc!

CÔNG TY TNHH CỐ VẤN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG

Liên hệ: contact@sbdc.vn
Hotline: (+84) 86 594 6368
Website: www.sbdc.vn

Hoặc yêu cầu báo giá Tại đây
Hoặc phản ánh chất lượng bài viết Tại đây
error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
086 594 6368