Có được tăng vốn điều lệ trong quá trình hoạt động không?

Vốn điều lệ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, thể hiện năng lực tài chính và khả năng huy động vốn. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể gặp nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư vào dự án mới hoặc cần thêm vốn để duy trì hoạt động. Do đó, việc tăng vốn điều lệ là một vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm.

Bài viết này sẽ thảo luận về việc doanh nghiệp có được tăng vốn điều lệ trong quá trình hoạt động hay không, đồng thời trình bày quy trình và các lưu ý khi thực hiện việc tăng vốn điều lệ.

1. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên, chủ sở hữu góp hoặc cam kết góp khi thành lập doanh nghiệp. Vốn điều lệ thể hiện năng lực tài chính của doanh nghiệp, là cơ sở để doanh nghiệp huy động vốn, thực hiện các hoạt động kinh doanh và chịu trách nhiệm trước các bên liên quan.

2. Tăng vốn điều lệ là gì? 

Tăng vốn điều lệ là việc doanh nghiệp phát hành thêm cổ phần, phần vốn góp cho các thành viên, cổ đông hiện hữu hoặc chào bán ra công chúng nhằm gia tăng nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

3. Công ty có được tăng vốn điều lệ trong quá trình hoạt động không?

Có, công ty được phép tăng vốn điều lệ trong quá trình hoạt động. Việc tăng vốn điều lệ mang lại nhiều lợi ích cho công ty như:

 • Mở rộng quy mô hoạt động: Khi có thêm vốn, công ty có thể đầu tư vào các dự án mới, mở rộng thị trường, tăng cường năng lực sản xuất, v.v.
 • Nâng cao năng lực tài chính: Vốn điều lệ cao giúp công ty có khả năng vay vốn ngân hàng và huy động vốn từ các nhà đầu tư khác.
 • Tăng cường uy tín và vị thế: Vốn điều lệ lớn thể hiện sự vững mạnh về tài chính của công ty, từ đó nâng cao uy tín và vị thế trên thị trường.

4. Quy trình tăng vốn điều lệ

Để tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp cần thực hiện theo quy trình sau:

1/ Hội đồng thành viên:

Bàn và thông qua quyết định tăng vốn điều lệ.

2/ Lập hồ sơ đề nghị tăng vốn điều lệ:

Bao gồm các tài liệu như:

  • Nghị quyết của Hội đồng thành viên;
  • Dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi;
  • Danh sách thành viên/cổ đông góp vốn;
  • Bản cam kết góp vốn của các thành viên/cổ đông mới (nếu có).

3/ Nộp hồ sơ lên cơ quan đăng ký kinh doanh:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ lên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính.

4/ Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi:

Sau khi hoàn tất thủ tục, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi ghi nhận mức vốn điều lệ mới.

5/ Lưu ý:

 • Doanh nghiệp cần đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về doanh nghiệp khi thực hiện tăng vốn điều lệ.
 • Việc tăng vốn điều lệ có thể ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông trong doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp cần tổ chức họp và thông qua quyết định tăng vốn điều lệ một cách công khai, minh bạch.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau khi tăng vốn điều lệ:

 • Cập nhật thông tin trên các tài liệu, hợp đồng của doanh nghiệp: Doanh nghiệp cần cập nhật thông tin về vốn điều lệ mới trên các tài liệu, hợp đồng của doanh nghiệp như: Giấy phép kinh doanh, Hợp đồng lao động, Hợp đồng mua bán, v.v.
 • Thực hiện nghĩa vụ thuế: Doanh nghiệp cần thực hiện nghĩa vụ thuế đối với phần vốn điều lệ tăng thêm.
 • Đảm bảo lợi ích cho các nhà đầu tư và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Tăng vốn điều lệ là một công cụ hữu ích để doanh nghiệp huy động vốn, mở rộng hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực tài chính. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ lưỡng và thực hiện đúng quy trình để đảm bảo hiệu quả và tính hợp pháp của việc tăng vốn điều lệ.

Xem thêm

Anh/Chị vẫn còn điều gì chưa hiểu rõ? Hãy gọi ngay cho chúng em để được hiểu rõ vấn đề anh/chị đang thắc mắc!

CÔNG TY TNHH CỐ VẤN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG

Liên hệ: contact@sbdc.vn
Hotline: (+84) 86 594 6368
Website: www.sbdc.vn

Hoặc yêu cầu báo giá Tại đây
Hoặc phản ánh chất lượng bài viết Tại đây

 

error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
086 594 6368