Nếu lập chi nhánh phụ thuộc thì công ty khách hàng MST riêng, con dấu riêng, hoạch toán riêng, khai báo và nộp thuế riêng,. . . phải không ?

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Thông tin trên giấy chi nhánh gồm những gì ? 

Thông tin trên giấy chi nhánh bao gồm:

 • Tên chi nhánh;
 • Địa chỉ trụ sở chi nhánh;
 • Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh;
 • Người đại diện theo pháp luật của chi nhánh;
 • Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh.

Thông tin trên giấy chi nhánh được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Điều kiện lập chi nhánh phụ thuộc

Lập chi nhánh phụ thuộc là việc doanh nghiệp mở một đơn vị phụ thuộc của mình tại một địa điểm khác với trụ sở chính của doanh nghiệp. Chi nhánh phụ thuộc có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Để thành lập chi nhánh phụ thuộc, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Có hồ sơ thành lập chi nhánh phụ thuộc theo quy định.
 • Nộp hồ sơ thành lập chi nhánh phụ thuộc tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh phụ thuộc.

Hồ sơ thành lập chi nhánh phụ thuộc

Hồ sơ thành lập chi nhánh phụ thuộc bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập chi nhánh phụ thuộc theo mẫu quy định;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Bản sao quyết định thành lập chi nhánh phụ thuộc;
 • Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm đặt chi nhánh phụ thuộc;
 • Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân của người đại diện theo pháp luật của chi nhánh phụ thuộc.

Thủ tục thành lập chi nhánh phụ thuộc

Thủ tục thành lập chi nhánh phụ thuộc được thực hiện như sau:

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ thành lập chi nhánh phụ thuộc tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh phụ thuộc.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh phụ thuộc cho doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh phụ thuộc cho doanh nghiệp.

Nếu lập chi nhánh phụ thuộc thì công ty khách hàng có MST riêng, con dấu riêng, hạch toán riêng, khai báo và nộp thuế riêng hay không ?

Tùy thuộc vào nhu cầu và quy mô hoạt động của chi nhánh phụ thuộc mà doanh nghiệp có thể quyết định có cấp MST riêng, con dấu riêng, hoạch toán riêng, khai báo và nộp thuế riêng cho chi nhánh hay không.

Nếu doanh nghiệp quyết định cấp MST riêng, con dấu riêng, hoạch toán riêng, khai báo và nộp thuế riêng cho chi nhánh thì chi nhánh phụ thuộc sẽ là một pháp nhân độc lập với doanh nghiệp. Chi nhánh phụ thuộc có quyền tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính của mình.

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp không cấp MST riêng, con dấu riêng, hoạch toán riêng, khai báo và nộp thuế riêng cho chi nhánh thì chi nhánh phụ thuộc sẽ không có tư cách pháp nhân. Chi nhánh phụ thuộc chỉ là một đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có quyền và nghĩa vụ theo ủy quyền của doanh nghiệp.

Việc doanh nghiệp quyết định cấp MST riêng, con dấu riêng, hoạch toán riêng, khai báo và nộp thuế riêng cho chi nhánh phụ thuộc hay không cần cân nhắc các yếu tố sau:

 • Nhu cầu hoạt động của chi nhánh phụ thuộc: Nếu chi nhánh phụ thuộc có nhu cầu thực hiện các giao dịch độc lập với khách hàng, đối tác thì nên cấp MST riêng, con dấu riêng, hoạch toán riêng, khai báo và nộp thuế riêng cho chi nhánh.
 • Quy mô hoạt động của chi nhánh phụ thuộc: Nếu chi nhánh phụ thuộc có quy mô hoạt động lớn thì nên cấp MST riêng, con dấu riêng, hoạch toán riêng, khai báo và nộp thuế riêng cho chi nhánh để thuận tiện cho việc quản lý và thực hiện các nghĩa vụ tài chính.
 • Chi phí thực hiện: Việc cấp MST riêng, con dấu riêng, hoạch toán riêng, khai báo và nộp thuế riêng cho chi nhánh sẽ phát sinh thêm chi phí cho doanh nghiệp

Xem thêm

Anh/Chị vẫn còn điều gì chưa hiểu rõ? Hãy gọi ngay cho chúng em để được hiểu rõ vấn đề anh/chị đang thắc mắc!

CÔNG TY TNHH CỐ VẤN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG

Liên hệ: contact@sbdc.vn
Hotline: (+84) 86 594 6368
Website: www.sbdc.vn

Hoặc yêu cầu báo giá Tại đây
Hoặc phản ánh chất lượng bài viết Tại đây

error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
086 594 6368