Công ty chưa có doanh thu có phải kê khai và nộp thuế hay không?

Đóng thuế là quyền và nghĩa vụ của mỗi một công dân bởi vì thuế là nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước, được quy định để nhằm mục đích đảm bảo các phúc lợi xã hội cho chính người dân.

 Ngày nay, một số vấn đề về việc công ty mới thành lập trong thời gian đầu không phát sinh doanh thu (không có hóa đơn đầu ra và không có hóa đơn đầu vào) tức doanh nghiệp chưa có phát sinh doanh thu và chi phí..Từ đó dẫn đến việc gây bối rối cho doanh nghiệp về vấn đề liệu công ty chưa có doanh thu có phải kê khai và nộp thuế hay không?

1.  Kê khai thuế

1.1 Khái quát về thuế

Thuế là khoản đóng góp bắt buộc của các tổ chức, cá nhân với Nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước vì lợi ích chung. Thuế được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động công cộng như quốc phòng, giáo dục, y tế, an ninh, giao thông,… gồm các loại cơ bản: thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTDB).

1.2 Kê khai thuế

Kê khai thuế là việc người nộp thuế cung cấp, trình bày các hồ sơ, số liệu liên quan đến những nghĩa vụ thuế của mình, sau đó nộp cho cơ quan quản lý thuế.

Người nộp thuế phải khai đầy đủ, chính xác, trung thực các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu quy định. Nộp đủ các loại tài liệu, chứng từ quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

Người nộp thuế có nghĩa vụ tự tính toán số thuế phải nộp. Tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, trung thực, kịp thời về các nội dung đã kê khai với cơ quan thuế.

Đối với loại thuế khai theo năm, quý hoặc tháng. Nếu trong kỳ không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được miễn giảm thuế, hưởng ưu đãi thì người nộp thuế vẫn phải kê khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn. Trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.

2. Công ty chưa có doanh thu, chi phí có phải kê khai và nộp thuế hay không?

2.1 Thuế Giá trị gia tăng (GTGT)

Căn cứ Thông tư 156/2016/TT-BTC tại Điều 10, khoản 1, Điểm c quy định về nguyên tắc tính thuế, khai thuế như sau:

“Đối với loại thuế theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động kinh doanh và trường hợp tạm ngưng kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm d khoản 1 điều nàu và các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 Thông tư này.”

Có 2 phương pháp kê khai thuế GTGT là khấu trừ và Trực tiếp. Có 2 kỳ kê khai là theo tháng và theo quý.

Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế tạm tính hàng quý dù doanh nghiệp có phát sinh doanh thu, chi phí hoặc không phát sinh doanh thu, chi phí.

Trong kỳ nếu doanh nghiệp không phát sinh hóa đơn tức là không phát sinh doanh thu, chi phí thì doanh nghiệp vẫn phải nộp báo cáo thuế GTGT định kỳ theo tháng, quý (tức là không có hóa đơn đầu vào, đầu ra).

2.2 Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

Theo quy định tại Điều 17, thông tư số 151/2014/TT-BTC (bổ sung điều 12a tại thông tư số 156/2013/TT-BTC):

“Điều 12a. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.”

Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế tạm tính hàng quý dù doanh nghiệp có phát sinh doanh thu, chi phí hoặc không phát sinh doanh thu, chi phí. Doanh nghiệp cũng không phải tạm tính tiền thuế phát sinh trong quý (vì không hoạt động kinh doanh, không có doanh thu, nên không phát sinh nghĩa vụ thuế).Do đó, doanh nghiệp chỉ phải tạm nộp số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp của quý, không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính.

Quy định về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tại Điều 16 thông tư số 151/2014/TT-BTC không quy định về miễn tờ khai nếu không phát sinh, doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN theo năm dù doanh nghiệp có phát sinh các khoản doanh thu hay không phát sinh doanh thu.

2.3 Thuế môn bài

Đối với nộp tờ khai lệ phí môn bài thì dù doanh nghiệp có phát sinh doanh thu hay không thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì công ty phải làm tờ khai lệ phí môn bài nộp cho cơ quan thuế quản lý.

3. Vì sao công ty mới thành lập không phát sinh doanh thu thì có phải kê khai thuế?

Trường hợp công ty mới thành lập không phát sinh doanh thu mà không kê khai thuế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp tờ khai thuế.Nếu hành vi chậm nộp tờ khai mà dẫn đến việc nộp chậm tiền thuế thì ngoài tiền thuế doanh nghiệp nộp bổ sung thiếu, doanh nghiệp sẽ phải nộp chậm tiền thuế

Như vậy, các doanh nghiệp chưa có doanh thu vẫn phải báo cáo thuế dù chưa phát sinh thuế, trừ:
1/ Chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế
2/ Doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu.

Xem thêm

Anh/Chị vẫn còn điều gì chưa hiểu rõ? Hãy gọi ngay cho chúng em để được hiểu rõ vấn đề anh/chị đang thắc mắc!

CÔNG TY TNHH CỐ VẤN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG

Liên hệ: contact@sbdc.vn
Hotline: (+84) 86 594 6368
Website: www.sbdc.vn

Hoặc yêu cầu báo giá Tại đây
Hoặc phản ánh chất lượng bài viết Tại đây

error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
086 594 6368