Các trường hợp được cấp lại CFS

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (có tên gọi Tiếng Anh là: Certificate of Free Sale – được viết tắt CFS) là thủ tục vô cùng quan trọng của thương nhân khi muốn xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Việc làm thủ tục cấp mới hay cấp lại giấy phép lưu hành tự do CFS cho sản phẩm còn nhiều khó khăn với các doanh nghiệp. Chính vì vậy bài viết sẽ cho bạn hiểu rõ hơn về thủ tục cấp lại giấy phép lưu hành tự do CFS sản phẩm. Trường hợp nào được cấp lại CFS?

1. Giấy chứng nhận lưu hành tư do CFS là gì?

Theo Điều 36 Luật Quản lý ngoại thương 2017 quy định về Giấy chứng nhận lưu hành tự do như sau:

– Giấy chứng nhận lưu hành tự do là văn bản chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu hàng hóa để chứng nhận hàng hóa đó được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

– Giấy chứng nhận lưu hành tự do bao gồm giấy chứng nhận mang tính đặc thù hoặc mang đầy đủ nội dung của giấy chứng nhận lưu hành tự do và các loại văn bản chứng nhận có nội dung tương tự.

2. CFS sẽ được cấp lại trong trường hợp sau:

+ Trong trường hợp CFS bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng, thương nhân xuất khẩu có thể nộp đơn gửi cơ quan cấp CFS đề nghị cấp bản sao chứng thực của CFS gốc.

+ Cơ quan cấp CFS cấp bản sao trên cơ sở hồ sơ được lưu tại cơ quan cấp CFS và bản sao này phải mang dòng chữ “CERTIFIED TRUE COPY” (bản sao chứng thực) trên CFS.

+ Bản sao này mang ngày cấp và thời hạn hiệu lực của bản CFS gốc.

+ Bản sao chứng thực này được cấp trong khoảng thời gian CFS gốc vẫn còn hiệu lực.

Thời gian cấp lại CFS:

+ Không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ thời điểm người đề nghị cấp CFS nộp đơn gửi cơ quan cấp CFS đề nghị cấp bản sao chứng thực của CFS gốc.

Để cấp lại CFS cần những giấy tờ sau:

+ Đơn xin cấp cấp bản sao chứng thực của CFS gốc (làm theo mẫu Tâm Đức cung cấp, theo thông tư quy định).

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân xuất khẩu (sao y công chứng).

+ Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS (cần cấp lại bản photo có xác nhận của cơ sở).

Theo Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg  ngày 10 tháng 02 năm của Thủ tướng Chính phủ, Tùy vào từng loại sản phẩm hàng hóa mà thẩm quyền cấp cũng như gia hạn CFS thuộc các bộ ngành khác nhau.

 

Anh/Chị vẫn còn điều gì chưa hiểu rõ? Hãy gọi ngay cho chúng em để được hiểu rõ vấn đề anh/chị đang thắc mắc!

CÔNG TY TNHH CỐ VẤN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG

Liên hệ: contact@sbdc.vn
Hotline: (+84) 86 594 6368
Website: www.sbdc.vn

Hoặc yêu cầu báo giá Tại đây
Hoặc phản ánh chất lượng bài viết Tại đây
error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
086 594 6368