Ai không có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân? Sinh viên có được thành lập doanh nghiệp không?

1.Doanh nghiệp tư nhân là gì ?

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp được nhà nước công nhận. Có đầy đủ những đặc điểm chung như: tên công ty, trụ sở công ty, tài sản,… như những doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, công ty tư nhân cũng có những điểm khác biệt riêng. Theo luật doanh nghiệp 2014 đã quy định về loại hình doanh nghiệp tư nhân như sau:

 1. Doanh nghiệp tư nhân là do một cá nhân làm chủ và sẽ phải tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản của mình.
 2. Loại hình doanh nghiệp này sẽ không được phép phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào để huy động vốn.
 3. Mỗi một cá nhân chỉ được phép thành lập một doanh nghiệp tư nhân duy nhất.
 4. Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là thành viên của công ty hợp danh, chủ hộ kinh doanh.

2.Những đối tượng có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân là ai?

Những cá nhân được phép mở doanh nghiệp tư nhân được quy định cụ thể như sau:

 • Kinh doanh những ngành, nghề hợp pháp không nằm trong nhóm mà nhà nước cấm kinh doanh. Đối với những ngành, nghề yêu cầu vốn pháp định thì số vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân cũng sẽ không được thấp hơn vốn pháp định quy định.
 • Tên của doanh nghiệp tư nhân phải được đặt theo đúng quy định hiện hành của pháp luật;
 • Có địa chỉ trụ sở chính theo đúng quy định của pháp luật;
 • Có bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ và tuân thủ theo quy định của pháp luật;
 • Mỗi một cá nhân chỉ được phép thành lập một doanh nghiệp tư nhân duy nhất. Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là thành viên công ty hợp danh, chủ hộ kinh doanh.

3.Những ai không có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân?

Theo Khoản 2, Điều 17, Luật doanh nghiệp 2020 đã quy định về các cá nhân, tổ chức không có quyền mở công ty tư nhân như sau

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.
 • Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

4.Sinh viên có quyền thành lập doanh nghiệp không?

Vậy nếu trên 18 tuổi, không mắc các bệnh làm suy giảm khả năng nhận thức hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì hoàn toàn có đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân với những ngành nghề lĩnh vực nhà nước không cấm.

 

Xem thêm

Anh/Chị vẫn còn điều gì chưa hiểu rõ? Hãy gọi ngay cho chúng em để được hiểu rõ vấn đề anh/chị đang thắc mắc!

CÔNG TY TNHH CỐ VẤN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG

Liên hệ: contact@sbdc.vn
Hotline: (+84) 86 594 6368
Website: www.sbdc.vn

Hoặc yêu cầu báo giá Tại đây
Hoặc phản ánh chất lượng bài viết Tại đây
error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
086 594 6368